The Jonas Brännmyr round

Obs! Först följer en introduktionstext, bläddra ned en bit för rundans regler och ytterligare en bit för att se det gällande rekordet!

Varför finns det ingen svensk the Bob Graham round, undrade jag när jag satt och tittade på kartan inför en fem dagar lång spontansolosemester i Grövelsjön i början av september 2020. Bob Graham round har, trots att jag aldrig varit i Lake District, fascinerat mig länge. Egentligen var ju den rundan aldrig tänkt att vara mer än ett rekord som skulle slås (”the Lakeland Fell record” eller ”the 24-hour Lakeland peak bagging”, en utmaning som fortfarande i dag går ut på att ta så många 2 000-fotstoppar som möjligt och återvända till startpunkten inom 24 timmar), men de 42 toppar som Bob Graham tillryggalade när han 1932 krossade det tidigare rekordet har blivit en utmaning i sig självt. Det dröjde 28 år innan någon klarade att upprepa (och bättra) Grahams tid på 42 toppar, och ytterligare ett par år innan någon översteg noteringen (i skrivande stund är herrekorden 12.52 [Kilian Jornet] på Bob Graham round och 78 toppar [Kim Collison] på den ursprungliga utmaningen).
Så, finns ingen svensk Bob Graham round så får man väl skapa en. Men varför i Grövelsjön, varför inte i Jämtland, Sarek eller Kirunafjällen? Nå, jag tänker att de lite mildare (men bitvis väldigt steniga) topparna i norra Dalarna trots allt mer efterliknar Lake District, och därtill är Grövelsjön Sveriges närmaste och mest lättillgängliga ”riktiga” fjäll.
Att ha 2 000 fot (609,6 meter) som gräns för vilka toppar som räknas känns lite barockt i svensk kontext, så därför satte jag helt enkelt gränsen till 1 000 meter, och valde de 15 som ligger på bergsryggen mellan Grövlans och Storåns-Hävlingens dalgångar (alltså alla på det egentliga Långfjället). Tittar man på en karta över hela Grövelsjöfjällen kan man därmed upptäcka ytterligare fyra tusenmeterstoppar som jag valt att inte ta med i utmaningen, men som bör nämnas:
Sjöhöjden (är egentligen norska Sjøhøgdas ostsluttning och ligger inom Långfjällets naturreservat, men på bergsryggen bortom Grövlans dalgång).
Vårdsjögustens sydsluttning (ligger inom Långfjällets naturreservat och är Dalarnas nordligaste punkt, men norr om Stor-Våndsjön och därmed på bergsryggen mellan Storåns-Hävlingens och Hågans dalgångar).
Slagufjället (ligger inom Långfjällets naturreservat, men på bergsryggen mellan Storåns-Hävlingens och Hågans dalgångar).
Näsfjället (ligger inom Långfjällets naturreservat, men på bergsryggen bortom Hågans dalgång).
Övriga 15 tusenmeterstoppar inom området, som presenteras i detalj nedan, utgör the Jonas Brännmyr round.

The Jonas Brännmyr round, regler i detaljer:
Start och mål: Starten sker på båtbryggan endera nedanför Sjöstugan, i Grövelsjö, eller på båtbryggan i Sylen (Norge). Målgång sker på den andra båtbryggan (man kan alltså starta vid Sjöstugan och gå i mål i Sylen eller starta i Sylen och gå i mål vid Sjöstugan). Rekommenderat är att till starten eller från målet ta båten M/S Sylöra. Se tidtabell här.
Utmaningen: Att med start på en av båtbryggorna till fots i valfri ordning bestiga de 15 tusenmeterstopparna som nämns nedan, nedteckna tiden (tiden på dygnet, inte tiden som förflutit sedan starten) för var och en av topparna (går att göra i efterhand via gps-fil, om man inte vill anteckna under tiden) och därefter gå i mål på den andra båtbryggan. För att kunna verifiera rekordet bör gps-inspelning ske med gps-klocka, mobiltelefon (obs, kontrollera så du har täckning!) eller liknande.
Maxtid: För att komma med i The Jonas Brännmyr round-klubben behöver du klara utmaningen under tolv timmar.
Om du klarar utmaningen under maxtiden: Grattis! Du är medlem i The Jonas Brännmyr round-klubben! Kräv ditt medlemskap genom att skicka ett mail (jonas.brannmyr@na.se) med en länk till gps-inspelningen (till exempel på Strava) och tidsnoteringarna från de två båtbryggorna och de 15 topparna).
Rekordet: Just nu är rekordtiden 11.27.08 (för detaljer om rekordet, se nedan). Om du slår den tiden kommer du bli innehavare av vandringspriset (ett renhorn med ingravering) som skickas till dig under förutsättning att du själv förbinder dig att A) ingravera dina initialer och din rekordtid på hornet och B) att skicka det vidare om/när en ny löpare slår tiden.
Om du slår rekordet: Grattis! Du är ny rekordhållare i The Jonas Brännmyr round! Kräv ditt rekord och motta vandringspriset genom att skicka ett mail (jonas.brannmyr@na.se) med en länk till gps-inspelningen (till exempel på Strava) och tidsnoteringarna från de två båtbryggorna och de 15 topparna).
De 15 topparna (från norr till söder, men de får alltså tas i valfri ordning):
1. Hökpikvålen (1 023 meter).
2. Nilsvålen (två topprösen, det högsta möjligen i Norge, det svenska officiellt 1 021 meter).
3. Norra Hävlingskläppen (1 046 meter).
4. Mjölkstävan (1 068 meter).
5. Pråahta (ingen höjdangivelse men över 1 000 meter, flera diffusa småtoppar men jag räknar det finaste toppröset).
6. Jakobshöjden (1 103 meter).
7. Gealda/Storvätteshågna (1 204 meter).
8. Gealda/Storvätteshågna, sydöstra toppen (1 183 meter).
9. Fosksjökläpparna (två toppar, den högsta 1 070 meter).
10. Blåkläpppen (två toppar, den högsta 1 022 meter).
11. Västra Barfredhågna (ingen angivelse men runt 1 010 meter).
12. Östra Barfredhågna (1 022 meter).
13. Onne Gealda/Lillvätteshågna (1 066 meter).
14. Djupgravstöten (två toppar, den högsta 1 053 meter).
15. Kvannbäckhöjden (ingen angivelse men runt 1 020 meter).

Gealda/Storvätteshågna. Svealands och the Jonas Brännmyr rounds högsta topp. Foto: Jonas Brännmyr

Gällande rekord:
Innehavare: Jonas Brännmyr.
Tid: 11.27.08 (se Strava, notera ”elapsed time” som är totaltiden – jag råkade slå av klockan i cirka en minut vid ett vad).
Tidsnoteringar: Båtbryggan Sylen (8.58), Nilsvålen (10.21), Hökpikvålen (10.52), Norra Hävlingskläppen (11.55), Mjölkstävan (12.16), Pråahta (13.13), Jakobshöjden (14.14), Blåkläpppen (14.54), Västra Barfredhågna (15.23), Östra Barfredhågna (15.42), Djupgravstöten (16.27), Kvannbäckhöjden (16.42), Onne Gealda/Lillvätteshågna (17.19), Gealda/Storvätteshågna (18.33), Gealda/Storvätteshågna sydöstra toppen (18.49), Fosksjökläpparna(19.35), båtbryggan Grövelsjön (20.25). Se bilder och tidsangivelser från alla topparna här.